SiteMap
Rss

مهارت آموزی در مدارس سما

در عصر انقلاب اسلامی انتظارات زیادی از آموزش و پرورش مطرح می‌باشد. تعمیق ارزش‌ها و هنجارهای اسلامی و اصلاح دانش و بینش و رفتار دانش‌آموزان و همچنین تعلیم مهارت‌های فردی و اجتماعی و تسهیل روند جامعه‌پذیری آنان و آموختن علوم و معارف دینی و ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی به نسل نو و آموزش اصول مردم‌سالاری دینی و قانون‌گرایی و انتقال مواریث علمی و ادبی و فرهنگی به آینده‌سازان و آموختن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای‌ کارآمد و پرورش قوه خلاقیت و نوآوری و تقویت روح کاوشگری و تحقیق و تعقل و تفکر در کودکان و نوجوانان و تحکیم هویت اسلامی و ایرانی دانش‌آموزان در ردیف توقعات بر حق از نظام تعلیم و تربیت اسلامی قرار دارند. یکی از پدیده‌های نگران‌کننده در جامعه امروز ایران کثرت جوانان بیکار است. به منظور مهار این روند نامطلوب و ایجاد شرایط بهتر برای اشتغال جوانان، مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی زنگ آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در فضای جامعه نواخته‌اند و نظام آموزشی را به سمت هدفمندکردن آموزش‌ها سوق داده‌اند. رئیس محترم هیأت امناء و سرپرست محترم دانشگاه آزاد اسلامی در ماه‌های اخیر نسبت به ایجاد تحول در نظام آموزشی با رویکرد فنی و حرفه‌ای و مهارت‌آموزی نظرات سازنده‌ای مطرح کرده‌اند. عملیاتی‌کردن این آراء مستلزم اقدامات گوناگونی در سطح ملی و در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سماست. دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما اگرچه نمی‌توانند به تنهایی ارتباط حوزه صنعت و کشاورزی و خدمات را با نظام آموزشی اعم از مدرسه و دانشگاه برقرار کنند ولی در جایگاه خود می‌توانند پرچم تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به اهتزاز درآورند و افق جدیدی در پیش روی جوانان باز کنند. اتاق فکر دانشگاه آزاد اسلامی هیأت امناء و هیأت رئیسه و اتاق فکر سازمان سما افزون بر آن دو، شورای سازمان و شورای معاونان آن است. در راستای اجرایی و پیاده نمودن سیاست های مطروحه «طرح مهارت آموزی در مدرسه » با رویکرد ایجاد بسترهای لازم برای مهارت آموزی و آموزش حرف در مدارس و همچنین استمرار و تثبیت اشتغال و فرصت‌های موجود و مورد نیاز جامعه به ویژه در مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت و توانمندیهای محصلین در توسعه آموزش های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت‌های آموزشی موجود در محیط‌های کارگاهی و در راستی توسعه و تنوع الگوهای آموزشی تدوین گردیده است.


نام سال 98